Rejestracja

3 miesiące darmowych testów
20 sms'ów gratis

Logowanie

Regulacje GDPR/RODO

Zgodnie z przepisami RODO, które wchodzą w życie z dniem 25.05.2018, nasza firma, jako procesor danych ma obowiązek zapewnić pełne bezpieczeństwo danych. Nasze systemy informatyczne były już w pełni zgodne nowymi przepisami, jednak w związku z wprowadzeniem nowych regulacji, usystematyzowaliśmy szereg procesów i wprowadziliśmy zmiany w procedurach działań i dokumentacji. Przygotowania jakie podjęliśmy pozwalają nam stwierdzić, że "jesteśmy gotowi na RODO".

Nasi Użytkownicy powinni pamiętać, że to oni jako Administratorzy Danych Osobowych są odpowiedzialni za przetwarzane dane. Każdy Administrator Danych Osobowych, czyli w większości firmy będące naszymi klientami powinny zawrzeć z procesorem danych (czyli również z nami) umowę powierzenia danych. Dokument ten reguluje kwestie związane z bezpieczeństwem danych i odpowiedzialnością za ich przetwarzanie. Umowę powierzenia można pobrać z działu Dokumenty.

W ramach przygotowań i audytu naszej firmy w kontekście RODO, powstały lub zostały sprawdzone i zmodyfikowane następujące dokumenty:

Wszystkie dokumenty, zarówno te wspomniane powyżej, jak i inne znajdziecie Państwo na naszej stronie, w dziale Dokumenty.