Rejestracja

3 miesiące darmowych testów
20 sms'ów gratis

Logowanie

Odbieranie SMS'ów

W celu zapewnienia dwukierunkowej komunikacji większość naszych usług umożliwia nie tylko wysyłkę, ale i odbiór SMS'ów.

Poszczególne typy bramek mają różne funkcjonalności w zakresie odbioru wiadomości przychodzących z telefonów komórkowych GSM

  • Odbiór SMS'ów na długim (9-cio cyfrowym) numerze GSM:
    • Numer Dedykowany i Dzierżawa Numeru - odbiór wszystkich nadesłanych SMS'ów, bez względu na treść
    • Numer Dzielony - odbiór SMS'ów, które na początku treści mają odpowiednio ustalony prefiks - część treści przeznaczona jest na tekst, który jednoznacznie identyfikuje daną usługę
    • Bramka Eko - możliwy odbiór po wcześniejszej wysyłce wiadomości za pomocą bramki - odbiór jako odpowiedź na wysłanego SMS'a
  • Odbiór SMS'ów na długim (9-cio cyfrowym) numerze GSM:
    • Numer Krótki - odbiór SMS'ów wysyłanych na skrócony numer (4-ro lub 5-cio cyfrowy) z odpowiednim prefiksem w treści

SMS'y odebrane przez SMeSKom są dostępne do odczytu za pomocą dowolnego interfejsu, który został użyty do integracji: API, MySQL, SOAP. Mogą też być automatycznie wysyłane na ustalony adres email lub kierowane na podany skrypt po stronie klienta - callback.