Rejestracja

3 miesiące darmowych testów
20 sms'ów gratis

Logowanie

Interfejs MySQL

Połączenie mySQL polecane jest dla systemów, które już korzystają z połączeń bazodanowych. Dostęp do bazy możliwy jest po uruchomieniu interfejsu z panelu sterowania, skąd można odczytać parametry logowania: adres serwera, port, login i hasło.

Wysłanie SMS-a odbywa się poprzez wpisanie nowego wiersza do tabeli bazy danych mySQL. Tabela ta służy jednocześnie do sprawdzenia statusu wysyłki. Odbieranie SMS-ów odbywa się analogicznie. SMSy przychodzące znajdują się w innej tabeli bazy i wystarczy wykonać select na bazie, aby je odczytać.

Poniżej znajduje się przykład wysłania wiadomości SMS i pobrania jej unikalnego identyfikatora w serwisie do późniejszego sprawdzenia statusu:


INSERT INTO sms_out (msisdn, body) VALUES ('+48601234567','Przesyłka nar 123456 została nadana')
SELECT last_insert_id()
SELECT * FROM sms_out WHERE id=123