Rejestracja

3 miesiące darmowych testów
20 sms'ów gratis

Logowanie

Krótki numer

Za pomocą usługi "Krótki numer" można zreazlizować odbiór SMS'ów wysyłanych na skrócony 4-ro cyfrowy numer GSM.

W odróżnieniu od numerów typu Premium Rate koszt dla abonenta końcowego wysyłającego wiadomości na tzw. Krótki numer jest taki sam, jak przy wysyłce na numer 9-cio cyfrowy zgodnie. W większości przypadków koszt wysyłki SMS'a na taki numer to kilkanaście groszy, może być również zawarty w pakietach SMS'owych przypisanych do konta danego abonenta.

Zastosowania

Usługa polecana wszędzie tam, gdzie chcemy odbierać SMS'y od klientów, zależy nam na prostym numerze, łatwym do przekazania i zapamiętania i nie chcemy obciążać abonentów dodatkowymi kosztami. SMSy wysyłane z takiego numeru dobrze się prezentują w telefonie komórkowym, widać od razu, że nie zostały wysłane z innego telefonu, wskazują na zastosowanie biznesowe.

Usługa należy do bramek dzielonych, co oznacza, że na jednym numerze działa wiele usług rozróżnianych prefiksem zawartym w treści SMS'a. Prefiks ten może wskazywać nazwę firmy, programu lojalnościowego, itp. Może więc służyć jako dodatkowa reklama w procesie przekazywania numeru klientom.